Usage Statistics for www.vmkoch.at

Summary Period: July 2015
Generated 29-Feb-2016 04:02 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2015
Total Hits 5386
Total Files 3707
Total Pages 3584
Total Visits 1574
Total KBytes 99593
Total Unique Sites 468
Total Unique URLs 175
Total Unique Referrers 371
Total Unique User Agents 405
. Avg Max
Hits per Hour 7 675
Hits per Day 173 1142
Files per Day 119 774
Pages per Day 115 561
Sites per Day 15 47
Visits per Day 50 89
KBytes per Day 3213 20916
Hits by Response Code
Code 200 - OK 68.83% 3707
Code 206 - Partial Content 2.93% 158
Code 301 - Moved Permanently 0.78% 42
Code 302 - Found 7.30% 393
Code 304 - Not Modified 0.72% 39
Code 404 - Not Found 19.44% 1047

Daily usage for July 2015

Daily Statistics for July 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 244 4.53% 181 4.88% 155 4.32% 57 3.62% 29 6.20% 4759 4.78%
2 139 2.58% 118 3.18% 120 3.35% 55 3.49% 22 4.70% 3708 3.72%
3 131 2.43% 88 2.37% 85 2.37% 56 3.56% 21 4.49% 1200 1.20%
4 94 1.75% 65 1.75% 70 1.95% 50 3.18% 31 6.62% 1137 1.14%
5 138 2.56% 105 2.83% 93 2.59% 45 2.86% 31 6.62% 2348 2.36%
6 144 2.67% 69 1.86% 85 2.37% 50 3.18% 24 5.13% 1078 1.08%
7 156 2.90% 90 2.43% 99 2.76% 53 3.37% 37 7.91% 1482 1.49%
8 139 2.58% 106 2.86% 112 3.12% 53 3.37% 24 5.13% 1034 1.04%
9 120 2.23% 95 2.56% 112 3.12% 60 3.81% 30 6.41% 1424 1.43%
10 195 3.62% 123 3.32% 116 3.24% 66 4.19% 40 8.55% 1656 1.66%
11 289 5.37% 157 4.24% 233 6.50% 63 4.00% 47 10.04% 8583 8.62%
12 117 2.17% 61 1.65% 68 1.90% 42 2.67% 34 7.26% 936 0.94%
13 144 2.67% 115 3.10% 118 3.29% 50 3.18% 34 7.26% 4991 5.01%
14 161 2.99% 113 3.05% 112 3.12% 80 5.08% 38 8.12% 1869 1.88%
15 140 2.60% 106 2.86% 110 3.07% 66 4.19% 38 8.12% 3127 3.14%
16 246 4.57% 200 5.40% 196 5.47% 81 5.15% 35 7.48% 3495 3.51%
17 105 1.95% 73 1.97% 75 2.09% 70 4.45% 37 7.91% 1921 1.93%
18 150 2.78% 131 3.53% 131 3.66% 89 5.65% 40 8.55% 3843 3.86%
19 93 1.73% 66 1.78% 72 2.01% 70 4.45% 45 9.62% 1884 1.89%
20 94 1.75% 43 1.16% 43 1.20% 39 2.48% 29 6.20% 1034 1.04%
21 122 2.27% 66 1.78% 75 2.09% 49 3.11% 44 9.40% 3040 3.05%
22 126 2.34% 44 1.19% 44 1.23% 29 1.84% 29 6.20% 1690 1.70%
23 99 1.84% 58 1.56% 64 1.79% 40 2.54% 29 6.20% 1240 1.25%
24 116 2.15% 104 2.81% 107 2.99% 40 2.54% 33 7.05% 5233 5.25%
25 368 6.83% 237 6.39% 193 5.39% 35 2.22% 46 9.83% 8946 8.98%
26 131 2.43% 117 3.16% 123 3.43% 23 1.46% 17 3.63% 4646 4.66%
27 79 1.47% 67 1.81% 70 1.95% 31 1.97% 25 5.34% 435 0.44%
28 41 0.76% 34 0.92% 35 0.98% 19 1.21% 16 3.42% 222 0.22%
29 47 0.87% 46 1.24% 46 1.28% 17 1.08% 15 3.21% 639 0.64%
30 1142 21.20% 774 20.88% 561 15.65% 48 3.05% 40 8.55% 20916 21.00%
31 76 1.41% 55 1.48% 61 1.70% 48 3.05% 45 9.62% 1078 1.08%

Hourly usage for July 2015

Hourly Statistics for July 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 151 2.80% 3 111 2.99% 3 115 3.21% 48 1499 1.51%
1 6 210 3.90% 3 105 2.83% 5 173 4.83% 177 5477 5.50%
2 4 151 2.80% 3 111 2.99% 3 108 3.01% 110 3422 3.44%
3 4 144 2.67% 3 105 2.83% 3 107 2.99% 51 1579 1.59%
4 6 210 3.90% 3 109 2.94% 5 173 4.83% 182 5627 5.65%
5 8 256 4.75% 6 187 5.04% 6 189 5.27% 237 7352 7.38%
6 16 522 9.69% 14 463 12.49% 8 264 7.37% 334 10350 10.39%
7 7 221 4.10% 5 168 4.53% 5 163 4.55% 116 3590 3.60%
8 25 802 14.89% 13 426 11.49% 13 407 11.36% 334 10356 10.40%
9 6 212 3.94% 5 157 4.24% 5 166 4.63% 173 5361 5.38%
10 3 123 2.28% 2 88 2.37% 2 87 2.43% 82 2533 2.54%
11 5 183 3.40% 4 132 3.56% 4 145 4.05% 70 2174 2.18%
12 6 190 3.53% 4 126 3.40% 4 132 3.68% 192 5963 5.99%
13 8 273 5.07% 5 181 4.88% 5 180 5.02% 191 5906 5.93%
14 10 338 6.28% 9 282 7.61% 5 171 4.77% 167 5177 5.20%
15 4 131 2.43% 3 95 2.56% 3 103 2.87% 45 1409 1.42%
16 4 139 2.58% 3 99 2.67% 3 100 2.79% 47 1452 1.46%
17 6 204 3.79% 5 159 4.29% 5 163 4.55% 183 5685 5.71%
18 3 121 2.25% 2 87 2.35% 2 90 2.51% 53 1640 1.65%
19 5 176 3.27% 4 127 3.43% 4 133 3.71% 167 5163 5.18%
20 5 170 3.16% 4 128 3.45% 4 134 3.74% 120 3717 3.73%
21 4 149 2.77% 3 104 2.81% 3 111 3.10% 51 1570 1.58%
22 4 151 2.80% 3 104 2.81% 3 112 3.12% 47 1463 1.47%
23 5 159 2.95% 1 53 1.43% 1 58 1.62% 36 1125 1.13%

Top 30 of 175 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1327 24.64% 1075 1.08% /
2 735 13.65% 6786 6.81% /stats/
3 110 2.04% 8680 8.72% /stats/usage_201507.html
4 108 2.01% 162 0.16% /error/
5 100 1.86% 10860 10.90% /stats/usage_201409.html
6 57 1.06% 168 0.17% /error/500-internal-server-error.html
7 29 0.54% 3074 3.09% /stats/usage_201506.html
8 28 0.52% 2601 2.61% /stats/usage_201305.html
9 27 0.50% 2915 2.93% /stats/usage_201404.html
10 26 0.48% 2851 2.86% /stats/usage_201411.html
11 25 0.46% 2276 2.28% /stats/usage_201504.html
12 23 0.43% 71 0.07% /error/401-authorization.html
13 23 0.43% 2404 2.41% /stats/usage_201503.html
14 22 0.41% 57 0.06% /error/404-file-not-found.html
15 22 0.41% 2277 2.29% /stats/usage_201403.html
16 22 0.41% 1802 1.81% /stats/usage_201502.html
17 21 0.39% 57 0.06% /error/403-forbidden.html
18 21 0.39% 2291 2.30% /stats/usage_201307.html
19 21 0.39% 2278 2.29% /stats/usage_201308.html
20 21 0.39% 2184 2.19% /stats/usage_201412.html
21 20 0.37% 1760 1.77% /stats/usage_201210.html
22 20 0.37% 2161 2.17% /stats/usage_201309.html
23 20 0.37% 2064 2.07% /stats/usage_201310.html
24 20 0.37% 2145 2.15% /stats/usage_201311.html
25 20 0.37% 2141 2.15% /stats/usage_201408.html
26 19 0.35% 2056 2.06% /stats/usage_201401.html
27 19 0.35% 2072 2.08% /stats/usage_201410.html
28 19 0.35% 1858 1.87% /stats/usage_201501.html
29 19 0.35% 1947 1.96% /stats/usage_201505.html
30 18 0.33% 1930 1.94% /stats/usage_201312.html

Top 10 of 175 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 100 1.86% 10860 10.90% /stats/usage_201409.html
2 110 2.04% 8680 8.72% /stats/usage_201507.html
3 735 13.65% 6786 6.81% /stats/
4 29 0.54% 3074 3.09% /stats/usage_201506.html
5 27 0.50% 2915 2.93% /stats/usage_201404.html
6 26 0.48% 2851 2.86% /stats/usage_201411.html
7 28 0.52% 2601 2.61% /stats/usage_201305.html
8 23 0.43% 2404 2.41% /stats/usage_201503.html
9 21 0.39% 2291 2.30% /stats/usage_201307.html
10 21 0.39% 2278 2.29% /stats/usage_201308.html

Top 10 of 43 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 735 13.65% 668 44.24% /stats/
2 1327 24.64% 498 32.98% /
3 100 1.86% 81 5.36% /stats/usage_201409.html
4 110 2.04% 46 3.05% /stats/usage_201507.html
5 108 2.01% 22 1.46% /error/
6 28 0.52% 13 0.86% /stats/usage_201305.html
7 27 0.50% 12 0.79% /stats/usage_201404.html
8 29 0.54% 12 0.79% /stats/usage_201506.html
9 25 0.46% 9 0.60% /stats/usage_201504.html
10 23 0.43% 8 0.53% /stats/usage_201503.html

Top 10 of 45 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 735 13.65% 670 44.52% /stats/
2 1327 24.64% 496 32.96% /
3 100 1.86% 51 3.39% /stats/usage_201409.html
4 110 2.04% 44 2.92% /stats/usage_201507.html
5 57 1.06% 39 2.59% /error/500-internal-server-error.html
6 108 2.01% 23 1.53% /error/
7 29 0.54% 13 0.86% /stats/usage_201506.html
8 27 0.50% 12 0.80% /stats/usage_201404.html
9 28 0.52% 11 0.73% /stats/usage_201305.html
10 25 0.46% 9 0.60% /stats/usage_201504.html

Top 30 of 371 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2947 54.72% - (Direct Request)
2 129 2.40% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
3 117 2.17% http://www.xolodremont.ru/
4 109 2.02% http://www.moykrest.ru/monastyrskij-chaj-ot-diabeta
5 102 1.89% http://burncams.com
6 93 1.73% http://pleykast.ru/prazdniki/newyear.html
7 90 1.67% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
8 79 1.47% http://www.gorodservis.ru
9 56 1.04% http://allcatsnames.com/boy-cat-names
10 45 0.84% https://www.google.com/search
11 41 0.76% http://forum.russnet.de/showthread.php
12 40 0.74% http://preimis.ru/izodinamicheskie-trenazhery.html
13 40 0.74% http://prein.ru/posadka-pionov.html
14 40 0.74% http://preiz.ru/marki/nissan/audiosistema-burmester-imitaciya.html
15 35 0.65% http://www.geptrong.ru/forum/index.php
16 31 0.58% http://valiev.ovh
17 28 0.52% http://preims.ru/shkatulka-iz-bisera.html
18 24 0.45% http://www.preim.ru/tort.html
19 21 0.39% http://www.housewifeonamission.com/2015/07/abc-essays-get-academic-help-you-need.html
20 20 0.37% http://kakpohudin.ru/zhidkij-kashtan-annotaciya-po-primeneniyu
21 20 0.37% http://lidiya-dvor.ru/god-berezhlivosti-avtomaticheskaya-poilka-dlya-ptic.html
22 20 0.37% http://preimikus.ru/1-milya-ravna-1-852-ki-lometra.html
23 17 0.32% https://www.facebook.com/ozessayau
24 11 0.20% http://thinkcarforum.com/viewtopic.php
25 10 0.19% http://lift-dv.ru/
26 10 0.19% http://pirateday.ru
27 8 0.15% http://endorsedhost.com/viewtopic.php
28 8 0.15% http://forum.tawo.org.au/viewtopic.php
29 8 0.15% http://royalhorse.ua/
30 8 0.15% http://wflores.allalla.com

Top 20 of 43 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 4.44% http://picsmile.ru/piyani-devuwku-iznasilival
2 2 4.44% http://picsmile.ru/porno-video-gospozha-skachat-besplatno-na-telefon
3 1 2.22% http://doch-zashla-v-dush-k-pape-i-uvidela-ego-pisku.sekisvideo.net/asyol-sexs
4 1 2.22% http://doch-zashla-v-dush-k-pape-i-uvidela-ego-pisku.sekisvideo.net/karakalpakskij-seks-video
5 1 2.22% http://doch-zashla-v-dush-k-pape-i-uvidela-ego-pisku.sekisvideo.net/ostroe
6 1 2.22% http://doch-zashla-v-dush-k-pape-i-uvidela-ego-pisku.sekisvideo.net/trans-bi-seks-ckahat
7 1 2.22% http://kak-devka-konchaet-v-rot.sekisvideo.net/malodoy-seks-selka
8 1 2.22% http://kak-devka-konchaet-v-rot.sekisvideo.net/skrytaya-kamera-v-saune-v3g-formate
9 1 2.22% http://kon-ebjot-devku-video.sekisvideo.net/asyol-sexs
10 1 2.22% http://konchila-vo-vremja-semki.sekisvideo.net/bezplatni-mobilni-seks
11 1 2.22% http://konchila-vo-vremja-semki.sekisvideo.net/bi-kukold-onlajn
12 1 2.22% http://konchila-vo-vremja-semki.sekisvideo.net/maladaya-azerbajzhanka
13 1 2.22% http://konchila-vo-vremja-semki.sekisvideo.net/uz-sekis-vidyo-2015
14 1 2.22% http://mudachist.sekisvideo.net/viku-otebali-porno
15 1 2.22% http://muzhiki-konchajut-v-devku.sekisvideo.net/seachajt-seks-2015
16 1 2.22% http://picsmile.ru/kak-konchayut-baby-masturbaciya-porno
17 1 2.22% http://picsmile.ru/negir-lulipeti-kak-traxit
18 1 2.22% http://picsmile.ru/porno-skach-na-telfon
19 1 2.22% http://picsmile.ru/porno-video-kak-elena-berkova-glataet-spermu
20 1 2.22% http://picsmile.ru/rabota-prostitutki-video

Top 15 of 405 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1011 18.77% Java/1.8.0_51
2 441 8.19% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
3 338 6.28% Mozilla/5.0 (compatible; savetheworldheritage.org/1.1; +crawl@savetheworldheritage.org)
4 259 4.81% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 235 4.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
6 192 3.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
7 181 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
8 144 2.67% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
9 121 2.25% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 113 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
11 101 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.110 Safari/537.36
12 88 1.63% Mozilla/5.0 (compatible;WI Job Roboter Spider Version 3;+http://www.webintegration.at)
13 79 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 75 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
15 75 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36

Usage by Country for July 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5386 100.00% 3865 104.26% 99593 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21